Torshov Kvinnelige Vokalensemble


Vil du synge med oss?

 

Vi ønsker å skape korsang på et godt musikalsk nivå og vier mye tid til å jobbe med stemmekvalitet og formidling. Den enkelte sanger får også mye ansvar for sin egen stemme siden det er et mindre ensemble. Dersom man ønsker kan man få anledning til å bære stemmen sin alene i deler av repertoaret.

 

Vi øver i Lilleborg kirke to ganger i måneden. Øvingsdager er som regel onsdag kveld, men vi har også noen øvelser på søndager. Vi benytter oss av lydfiler for å lette innstudering og det forventes at man øver noe hjemme. Ensemblet har én hovedkonsert i året og synger ellers på et par mindre opptredener/konserter, samt at vi er forsangere ved gudstjenester i Lilleborg kirke to ganger i halvåret. 

 

Med oss som dirigent har vi vår dyktige sangpedagog Margrete Augdal som øser av sin kunnskap om stemmebruk og klang og gjør det morsomt å synge!

 

 

Interessert? Kom gjerne innom på en øvelse og se hva hvordan vi jobber og

hva vi synger. For mer informasjon, ta kontakt med:

 

Marit Evjen - marit.evjen@gmail.com

 

eller

 

torshovensemblet@gmail.com